More

Lastniki podjetij lahko postanejo neomejeno bogati, niso pa neomejeno odgovorni Kaj je skupno Vegradu, SCT-ju, Zvonom, Primorju, Preventu, MIP-u, Steklarski novi in ostalim slovenskih podjetjem, ki jih je kriza najbolj prizadela? Po eni strani to, da so v obdobju velikih poslovnih uspehov dobičke privatizirali maloštevilni upravljalci in lastniki, v nedavnih

More

Slovenska pravna ureditev poleg pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas kot klasične in sistemsko najbolj zaželene oblike opravljanja dela, ureja več kot deset atipičnih delovno- in civilnopravnih oblik opravljanja dela. V praksi večje breme negotovosti in posledično izključenosti od socialnih pravic in možnosti nosijo osebe, ki opravljajo delo na podlagi

More

Ureditev istospolnih partnerstev – luknjičavost pri registriranih in bela lista pri neregistriranih Pred približno pol leta smo s kolegi pravniki izvedli analizo slovenske zakonodaje, s katero smo ugotovili, da obstaja vsaj 70 zakonov, ki neenako obravnavajo istospolna partnerstva in starševstvo. Razmerje moškega in ženske ter staršev in otrok ureja Zakon

More

Potem ko je država leta 2012 varstvene dodatke spremenila v vračljive socialne kredite, je dve leti pozneje pri izčrpavanju najrevnejših šla še korak dlje: lastnikom stanovanj (zadosti majhnih, da so do socialnih transferjev sploh upravičeni) daje 50-odstotni popust pri davku na nepremičnine. Toda če ga ne zmorejo plačati, lahko na