PRAVNE SPREHAJALNICE

Pravne sprehajalnice so sprehod in delavnice hkrati. Zasnovali smo jih skupaj z različnimi pravnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami ter pravnimi institucijami. Njihov namen je dijakom in dijakinjam slovenskih srednjih šol približati pravne vsebine v obliki obiskov pravnih institucij in sprehodov po pravno pomembnih točkah regionalnih središč. S tem zapolnjujemo vrzel v izobraževalnem procesu, ki mladim ne predstavlja pravnih področij ali jih spoznava s pravnimi institucijami ali nenavseazdnja s povezanimi poklici. Lani se je v slovenskih gimnazijah prvič začel izvajati obvezni vsebinski sklop Aktivno državljanstvo, ki šolam in učiteljem daje veliko avtonomije pri izvedbi, bistveno pa je, da se dijaki seznanijo in sodelujejo v procesih demokratičnega odločanja in sobivanja.

V šolskem letu 2023-24 bomo v Ljubljani in Mariboru izvedli pilotne sprehajalnice s petimi različnimi pravnimi vsebinami: kazenskopravno “Od zločina do kazni”, ustavnopravno “Od izražanja do protesta”, družinsko- in dednopravno “Od otroka do partnerja in starša”, potrošniško “Od žepnine do penine” ter delovnopravno sprehajalnico “Od dijaka do delavca”.

Upamo, da bodo dodano vrednost inovativnega in aktivnega pristopa k povečanju poznavanja prava v vsakdanjem življenju v prihodnjih mesecih prepoznale tudi šolske in pravosodne institucije ter podprle širitev izvedbe pravnih sprehajalnic na čimširši krog slovenskih dijakinj in dijakov.

Zapise in fotografije z že izvedenih sprehajalnic si lahko ogledate tukaj:
Ustavnopravna sprehajalnica “Od izražanja do protesta” v Ljubljani
Delovnopravna sprehajalnica “Od dijaka do delavca” v Ljubljani
Kazenskopravna sprehajalnica “Od zločina do kazni” v Mariboru
Ustavnopravna sprehajalnica “Od izražanja do protesta” v Mariboru
Kazenskopravna sprehajalnica “Od zločina do kazni” v Ljubljani

Ignorantia iuris nocet! Nepoznavanje prava škoduje!

***

Projekt se izvaja od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, sofinanciran pa je iz sredstev sklada ACF.