More

Eno ključnih orodij novinarskega dela je sposobnost ločevanja dejanskega od domnevnega, za njegovo uporabo pa mora biti novinar zmožen razumevanja in celostne presoje informacije in njenega vira. Pri tem je ključna presoja virovega interesa – še zlasti, če bo temeljni vir članka ostal anonimen in bo bralcu predstavljen z “vir,

More

Lastniki podjetij lahko postanejo neomejeno bogati, niso pa neomejeno odgovorni Kaj je skupno Vegradu, SCT-ju, Zvonom, Primorju, Preventu, MIP-u, Steklarski novi in ostalim slovenskih podjetjem, ki jih je kriza najbolj prizadela? Po eni strani to, da so v obdobju velikih poslovnih uspehov dobičke privatizirali maloštevilni upravljalci in lastniki, v nedavnih