More

Lastniki podjetij lahko postanejo neomejeno bogati, niso pa neomejeno odgovorni Kaj je skupno Vegradu, SCT-ju, Zvonom, Primorju, Preventu, MIP-u, Steklarski novi in ostalim slovenskih podjetjem, ki jih je kriza najbolj prizadela? Po eni strani to, da so v obdobju velikih poslovnih uspehov dobičke privatizirali maloštevilni upravljalci in lastniki, v nedavnih