More

Slovenska pravna ureditev poleg pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas kot klasične in sistemsko najbolj zaželene oblike opravljanja dela, ureja več kot deset atipičnih delovno- in civilnopravnih oblik opravljanja dela. V praksi večje breme negotovosti in posledično izključenosti od socialnih pravic in možnosti nosijo osebe, ki opravljajo delo na podlagi

More

Potem ko je država leta 2012 varstvene dodatke spremenila v vračljive socialne kredite, je dve leti pozneje pri izčrpavanju najrevnejših šla še korak dlje: lastnikom stanovanj (zadosti majhnih, da so do socialnih transferjev sploh upravičeni) daje 50-odstotni popust pri davku na nepremičnine. Toda če ga ne zmorejo plačati, lahko na