More

Ob podpori Pravne mreže za varstvo demokracije smo včeraj, 27. 3. 2023, Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Zavod za kulturo raznolikosti Open na Ustavno sodišče RS vložili intervencijo, v kateri izkazujemo, da je sprememba Zakona o Radioteleviziji Slovenija iz

More

Končuje se kampanja pred referendumom o noveli zakona o RTV Slovenija. Štiri strokovne organizacije – Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC-Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Zavod za kulturo raznolikosti Open – smo se v kampanji ZA uveljavitev novele zakona povezale pod geslom »RTV je ZAkon« z namenom

More

Generalni direktor RTV Slovenija (generalni direktor) se po določilih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) šteje kot »poslovodna oseba« in kot takšen predstavlja »uradno osebo«, za katero se uporabljajo določbe ZIntPK o preprečevanju nasprotja interesov. Ker generalni direktor nima nadrejene osebe znotraj svoje organizacije, mora po petem odstavku 38.

More

V referendumsko kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTV Slovenija (RTVS) smo se vključili tudi Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Zavod za kulturo raznolikosti Open. Vsaka organizacija bo sicer vodila svoje predreferendumske aktivnosti, a ker smo ugotovili, da nas

More

Spremembe zakona o RTVS, o katerih bomo odločali na referendumu 27. novembra 2022, temeljijo na nekaj pomembnih načelih, ki jih veljavni Grimsov zakon iz leta 2005 ne zagotavlja. To so zlasti načelo depolitizacije, pluralnosti zastopanja, novinarske avtonomije in profesionalnosti, neposrednega predstavništva zaposlenih ter strokovnega finančnega nadzora. Sestava sveta RTVS, ki

More

Svobodo izražanja maje naraščajoče število strateških tožb zoper sodelovanje javnosti (SLAPP – strategic litigation against public participation). Zavod Open je kot član Pravne mreže za varstvo demokracije del evropskega izobraževalnega projekta, ki želi zagotoviti, da bodo civilna družba in odvetniki, ki se borijo za zaščito človekovih pravic, s pomočjo. Strateške

More

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v intervjuju dne 9. 3. 2018 za časnik Delo z naslovom Vsakdanje navade uspešnih ljudi: Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic podala nesprejemljive izjave, ki vzbujajo dvom v njeno nadaljno primernost za opravljanje funkcije varuha človekovih pravic. Kaj lahko prispeva »ženski dotik« v vodilnih kadrih

More

Eno ključnih orodij novinarskega dela je sposobnost ločevanja dejanskega od domnevnega, za njegovo uporabo pa mora biti novinar zmožen razumevanja in celostne presoje informacije in njenega vira. Pri tem je ključna presoja virovega interesa – še zlasti, če bo temeljni vir članka ostal anonimen in bo bralcu predstavljen z “vir,

More

Lastniki podjetij lahko postanejo neomejeno bogati, niso pa neomejeno odgovorni Kaj je skupno Vegradu, SCT-ju, Zvonom, Primorju, Preventu, MIP-u, Steklarski novi in ostalim slovenskih podjetjem, ki jih je kriza najbolj prizadela? Po eni strani to, da so v obdobju velikih poslovnih uspehov dobičke privatizirali maloštevilni upravljalci in lastniki, v nedavnih

More

O pedagoškem obratu in obratu k aktivizmu… V razpravi z naslovom O pedagoškem obratu…, ki je potekala 29.3.2016 v +MSUM, so bili središčna tema postopki zbiranja, zapisovanja in posredovanja umetniških in kulturnih sledi. Razprava je tekla tudi o sledeh, ki jih je več kot 30-letno LGBT gibanje pustilo v slovenski

More

Zakaj je neomejena svoboda govora problem? Neonacizem, ki se razrašča v evropskem in slovenskem prostoru, je lepo uglašen z neomejeno svobodo govora. Medtem ko Evropa koncept in njegove omejitve tudi preko sodišča za človekove pravice v Strasbourgu razvija že številna desetletja, ga je slovenska desnica izumila pred kakšnim letom, od