Projekt PATFox

Svobodo izražanja maje naraščajoče število strateških tožb zoper sodelovanje javnosti (SLAPP – strategic litigation against public participation). Zavod za kulturo raznolikosti Open je kot član Pravne mreže za varstvo demokracije del evropskega izobraževalnega projekta, ki želi zagotoviti, da bodo civilna družba in odvetniki, ki se borijo za zaščito človekovih pravic, s pomočjo izmenjave izkušenj ter znanj vsaj korak v prednosti.

Projekt PATFox (Pioneering anti-SLAPP Training for Freedom of Expression) želi ponuditi znanje predvsem odvetnikom, ki v primerih tožb, s katerimi želijo podjetja ali politiki in oblastniki utišati legitimne kritike z zlorabo prava, branijo novinarje, medije, nevladne organizacije, žvižgače, akademike in aktiviste.

Namen sodišč je poprava krivic in vzpostavitev pravičnosti. A odkar obstajajo, se jih zlorablja tudi z vlaganjem tožb, katerih namen je zgolj nadlegovanje. V prvih desetletjih 21. stoletja je prišlo do izrazitega porasta pravnega nadlegovanja s strateškimi tožbami zoper sodelovanje javnosti. Te tožniki vložijo, pa čeprav nimajo resnih možnosti za uspeh, saj to niti ni njihov cilj – cilj je zastraševanje. V molk in iz javnosti želijo pregnati kritike izkoriščevalskih podjetij in skorumpiranih vladnih služb, hkrati pa z grožnjami visokih sodnih stroškov in kazni ljudi odvrniti od prihodnjih razkritij nepravilnosti.

Projekt PATFox bo zato zbral in odvetnikom ter pravnim strokovnjakom ponudil uporabno znanje tehnik in strategij zoperstavljanja strateškim tožbam zoper sodelovanje javnosti.
Pri projektu sodelujejo partnerji iz enajstih članic EU – Nemčije, Slovaške, Romunije, Bolgarije, Španije, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Malte, Cipra in Slovenije. Izhodišča obrambe proti strateškim tožbam zoper sodelovanje javnosti so v mednarodnem pravu, pravu EU in človekovih pravicah, črpajo pa iz izkušenj odvetnikov ter javnosti na lokalnih in nacionalnih ravneh.

Trenutno ostajajo strateške tožbe zoper sodelovanje javnosti slabo raziskane in sistemsko nenaslovljene. K boljši ureditvi na ravni EU poziva med drugim vseevropska kampanja, ki jo podpira več kot 200.000 evropskih državljank in državljanov ter 170 civilno-družbenih organizacij.

Spletno mesto projekta: https://www.antislapp.eu
Napoved projekta.

Ljubljana, junij 2022