O nas

Zavod za kulturo raznolikosti Open je nevladna organizacija, ki širi idejo antidiskriminacije, spoštovanja človekovih pravic in raznolikosti. Izvajamo raziskovalne in promocijske projekte s področja človekovih pravic, kulture, socialne varnosti in ekonomskega sistema. Ne želimo biti zgolj nema priča družbenega dogajanja, ampak njegov budni opazovalec in soustvarjalec. Zato organiziramo družbeno kritične dogodke, okrogle mize, predavanja, koncerte, delavnice, literarne večere in festival, lokalno in globalno okolje pa spremljamo tudi z razmišljanji, analizami in zapisi. Osrednje teme, s katerimi se ukvarjamo, so:

KULTURA IN KULTURNA POLITIKA. Nujno izhodišče naše kulturne produkcije, tako denimo glasbene kot literarne, je refleksija družbenega dogajanja. Naš pogled na kulturno politiko temelji na načelu, da morajo imeti posamezniki in posameznice v demokratični družbi enak dostop do kulture po lastni izbiri, kulturna politika pa mora omogočati pogoje za ustvarjanje in dostop do kulturno-umetniških vsebin tudi zunaj glavnega mesta in etabliranih institucij, obenem pa mora podpirati zlasti človekovo ustvarjalnost in ne korporativnih infrastrukturnih projektov. Raznolikost kulturnega ustvarjanja mora biti vodilo lokalnih in nacionalnih strategij kulturne politike.

SOCIALNA POLITIKA. Na področju socialne politike spremljamo in opozarjamo na krčenje socialne države. V zadnjih letih je bilo tako v Evropi kot pri nas za krinko gospodarske krize bistveno okrnjeno človekovo dostojanstvo ljudi v stiski. Medtem ko se izgube finančne industrije socializirajo, se socialne stiske ljudi privatizirajo. Države subvencionirajo velike finančne in gospodarske sisteme, pomoči revnim pa spreminjajo v vračljiva posojila. Medtem ko so odpisi milijonskih dolgov stvar politične volje, so odpisi dolgov prebivalstvu podrejeni številnim pogojem in zahtevnim administrativnim postopkom.

ČLOVEKOVE PRAVICE. Človekove pravice so pridobljene z rojstvom in pripadajo vsem, ne glede na raso, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, jezik, vero, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katero koli drugo osebno okoliščino. Človekove pravice vključujejo pravico do življenja in svobode, prepoved suženjstva in mučenja, svobodo mišljenja in izražanja, pravico do dela in izobraževanja ter še veliko več. Vsi smo pred zakonom enaki. Človekovo življenje in telo sta nedotakljivi. Vojna je kršitev človekovih pravic.

EKONOMSKI SISTEM. Globalizacija, prostotrgovinski sporazumi in padec nacionalnih meja so omogočili razcvet neoliberalnega kapitalizma, ki povzroča nastajanje monopolnih čeznacionalnih korporacij, ki zaradi svoje ekonomske, medijske in družbene moči diktirajo nacionalno in mednarodno gospodarsko, finančno, delovno in davčno zakonodajo in politiko. Zato morajo EU in nacionalne države prenehati s politiko zategovanja pasu, omejiti finančni sektor, harmonizirati davčne sisteme in omejiti moč čezmejnih korporacij.

Kontakt

Zavod za kulturo raznolikosti Open
Maistrova 8
1000 Ljubljana
www.open.si
zavod.open@gmail.com

davčna: 71477853
matična: 3569438000
IBAN SI56 6100 0001 7342 104 (Delavska hranilnica d.d., LJubljana)

Partnerji

EGPNOR_BlackWhite