Projekti

Selekcija

Cikel koncertov elektronske glasbe na mestnih stopnicah

More Selekcija

Grounded

Festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture.

More Grounded

DIKE

Projekt opolnomočenja istospolno usmerjenih oseb in nevladnih organizacij za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti

More DIKE

Flexicurity

Raziskava o ukrepih varne prožnosti, ki jih delodajalci oblikujejo za ranljivejše skupine zaposlenih (ženske, mlade in starejše).

More Flexicurity

Cafe Open

Prvi javno deklariran LGBT osebam prijazen lokal, ki je deloval od leta 2008 do 2013 na ljubljanskih Prulah.

More Cafe Open