Projekti

RTV JE ZAKON

Zavod Open je med organizatorji referendumske kampanje za referendume o: – noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), – noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in – noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B). Referendum o vseh treh zakonih je razpisan za 27. november 2022.

More RTV JE ZAKON

Projekt PATFox

Projekt bo odvetnikom ter pravnim strokovnjakom ponudil uporabno znanje tehnik in strategij zoperstavljanja strateškim tožbam zoper sodelovanje javnosti, t. i. SLAPP tožbam.

More Projekt PATFox

PMVD

Zavod Open je ena od nosilnih organizacij Pravne mreže za varstvo demokracije, ki s pravnimi mnenji, stališči in pozivi varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo.

More PMVD

PRAVNE SPREHAJALNICE

Pravne sprehajalnice dijakom in dijakinjam slovenskih srednjih šol približujejo pravne vsebine v obliki obiskov pravnih institucij in sprehodov po pravno pomembnih točkah regionalnih središč.

More PRAVNE SPREHAJALNICE

Koalicija BREZ STRAHU

Široka, neformalna, heterogena in odprta koalicija posameznic_kov ter civilnodružbenih iniciativ, ki ne pristajajo na nadaljevanje in krepitev politik sovraštva.

More Koalicija BREZ STRAHU

GROUNDED

Festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja družbena vprašanja.

More GROUNDED

SELEKCIJA

Cikel koncertov elektronske glasbe na mestnih stopnicah

More SELEKCIJA

PRITLIČJE

Pritličje je lokal&kulturni center v središču Ljubljane, v katerem ekipa Zavoda Open od novembra 2014 izvaja program.

More PRITLIČJE

#BullyFreeBar

Ugotovitve raziskave o nadlegovanju v gostinstvu – smernice za delodajalce – izjava o ničelni toleranci.

More #BullyFreeBar

DIKE

Projekt za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti

More DIKE

OPOLNOMOČENJE LGBT DRUŽIN

Med leti 2010 in 2013 smo izvajali projekte socialnega in pravnega opolnomočenja istospolih družin.

More OPOLNOMOČENJE LGBT DRUŽIN

Flexicurity

Raziskava o ukrepih varne prožnosti, ki jih delodajalci oblikujejo za ranljivejše skupine zaposlenih (ženske, mlade in starejše).

More Flexicurity

open.dnevnik

Cafe Open je bil izjemen zlasti zaradi svojih obiskovalk_cev – tudi tistih sedemindvajsetih, ki so v letih 2010-2013 mesečno pisali spletni open.dnevnik. Dnevnik je poleti 2018 izšel tudi v knjižni obliki.

More open.dnevnik

Cafe Open

Prvi javno deklariran LGBT osebam prijazen lokal, ki je deloval od leta 2008 do 2013 na ljubljanskih Prulah.

More Cafe Open