PRAVNE SPREHAJALNICE

Pravne sprehajalnice so enoletni pilotni projekt, ki ga financira sklad ACF. Letos se v gimnazijah prvič izvaja obvezni učni sklop Aktivno državljanstvo, pri katerem dijaki na različne načine spoznavajo in soustvarjajo EU, državo in družbo. Ker jim želimo približati vsebino pravnega reda, bomo zanje pod okriljem Pravne mreže za varstvo demokracije zasnovali pet delavnic v obliki sprehodov po (bolj ali manj) pravnih institucijah, saj ugotavljamo, da je med državljani_kami, tudi mladimi, kritično nepoznavanje prava, ki otežuje dostop do pravic in njihovo učinkovito uveljavljanje.

Pravne sprehajalnice so sprehodi in delavnice hkrati, oblikovane pa so kot učni sprehodi oz. delavnice s pravnim strokovnjakom_injo po pravnih institucijah. V okviru pilotnega projekta smo vsebinsko, metodološko, organizacijsko in teritorialno zasnovali učne načrte petih sprehajalnic z enotno metodologijo, ki bodo vsebinsko polne in izvedbeno zanimive.

Sprehajalnice bodo pokrivale naslednje teme in vključevale naslednje institucije:

  1. – OD SVOBODE IZRAŽANJA DO PRAVICE DO PROTESTA: ustavnopravni sprehod (DZ, RTV Slovenija,MNZ)
  2. – OD UMORA DO ZAPORA: kazenskopravni sprehod (tožilstvo, sodišče, pripor, zapor)
  3. – OD OTROKA DO PARTNERJA IN STARŠA: družinsko in dednopravni sprehod (porodnišnica, CSD, notar in sodišče)
  4. – OD PODJETNICE DO POTROŠNIKA: civilno in gospodarskopravni sprehod (AJPES, FURS, Urad za intelektualno lastnino, odvetnik)
  5. – OD POČITNIŠKEGA DELA DO REDNE ZAPOSLITVE: delovnopravni sprehod (sindikati, sodišče, inšpekcija za delo, MDDSZ)

Projekt se izvaja od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024.