Opolomočenje LGBT družin

Foto: Nada Žgank/Memento (narobe.si)

V okviru projektov opolomočenja istospolnih družin smo organizirali mesečna družinska srečanja, na katerih so bile izvedene različne kreativne delavnice za otroke. Poleg tega smo nudili pravno in organizacijsko pomoč istospolnim družinam v postopkih enostranske posvojitve ter pravno podporo Kampanji za vse družine v prizadevanjih za uveljavitev enake pravne obravnave v slovenskem družinskem pravu – zaradi simbolne in pravne neenakosti istospolnih družin ter zaradi dolgotrajnosti in neodločnosti oblasti pri sprejemanju Družinskega zakonika je bila v okviru projekta Odprta družina pripravljena analiza sedanje ureditve in možnosti bodočega urejanja z naslovom »Razmerja v istospolnih družinah – kje smo in kam lahko gremo?«, ki je pokazala, da se je v slovenskem pravnem prostoru v letu 2010 zaradi nekaterih odločitev ustavnega in vrhovnega sodišča pokazala realna možnost, da bi bilo v družinah dveh partnerjev istega spola, v katerih je eden od partnerjev biološki starš otroka, uspešno začel in končal postopek enostranske posvojitve. Zaradi številnih težav, ki jih v istospolnih družinah povzroča dejstvo, da eden od partnerjev ni pravno priznan kot starš (npr. očetovski dopust, dopust za varstvo otroka, pravica do bolniške odsotnosti zaradi bolezni otroka, pravica do družinske pokojnine, pravica do dedovanja itd.) so se trije lezbični pari odločili vložiti zahtevo za enostransko posvojitev. Hkrati s temi postopki v okviru Kampanje za vse družine potekajo intenzivna prizadevanja za sprejem predloga Družinskega zakonika. Pri tem je potrebno stalno spremljanje in podpora političnemu procesu s pravnimi študijami na področju referendumske zakonodaje, primerjalnopravnih analiz ureditve zakonske zveze in istospolnih partnerstev ter ureditve nacionalnih in mednarodnih enostranskih in obojestranskih posvojitev s strani partnerjev istega spola.

Projekte je sofinanciral MOL – Oddelek za socialo.

Leave A Reply:

(optional field)

No comments yet.