REDISTRIBUCIJSKA VLOGA SODOBNE DRŽAVE – KREDITIRANJE REVNIH, SUBVENCIONIRANJE BOGATIH

REDISTRIBUCIJSKA VLOGA SODOBNE DRŽAVE – KREDITIRANJE REVNIH, SUBVENCIONIRANJE BOGATIH

Potem ko je država leta 2012 varstvene dodatke spremenila v vračljive socialne kredite, je dve leti pozneje pri izčrpavanju najrevnejših šla še korak dlje: lastnikom stanovanj (zadosti majhnih, da so do socialnih transferjev sploh upravičeni) daje 50-odstotni popust pri davku na nepremičnine. Toda če ga ne zmorejo plačati, lahko na svojo nepremičnino vknjižijo zastavno pravico in s tem plačilo davka zapustijo svojim potomcem, ki bodo ob dedovanju bodisi dolžni plačati zapadle davčne obveznosti ali pa bodo te poplačane iz vrednosti stanovanja. Na drugi strani pa lastnikom kapitala omogoča številne podporne mehanizme, bodisi v obliki denarnih nepovratnih sredstev, koruptivnih poslov z državo, socializacije nevračila bančnih dolgov, zakonodajnih omejitev odgovornosti, nesankcioniranja sive ekonomije in neprocesiranja gospodarskega kriminala. Tako se sodobna država spreminja v banko za kreditiranje revnih in podporno ustanovo za subvencioniranje bogatih.

Predavanje je bilo izvedeno v okviru cikla Smisel socialnega, Cankarjev dom, 16.10.2014. Prosojnice s predavanja si lahko ogledate tukaj.

Avtorstvo: open

Leave A Reply:

(optional field)

No comments yet.