#BullyFreeBar

Za gostinsko dejavnost je značilno dinamično delo, razgiban delovnik ter neformalno delovno okolje, kjer prisotnost alkohola ni redka. To spodbuja pojav nadlegovanja na delovnem mestu, ki kot kompleksen problem zahteva obravnavo na različni ravneh. Slab ugled gostinskega poklica, nizki prihodki, visoka nadomestljivost, delovna kultura in pomanjkanja moči na delovnem mestu dela zaposlene ranljive in nemočne v boju proti nadlegovanju. Po ugotovitvah ene od slovenskih raziskav med ljubljanskimi natakarji in natakaricami so najpogostejši povzročitelji nadlegovanja stranke, manjši odstotek anketiranih pa je večkrat doživel nadlegovanje tudi s strani sodelavcev ali drugih oseb (npr. varnostnikov, dobaviteljev, lastnikov).

Poklic natakarja je v zadnjih desetletjih postal poklic, ki ga večinoma opravljajo mladi, zelo pogosto študenti in študentke. V tem smislu se mladi nahajajo v položaju potencialnih žrtev nadlegovanja. Mladi pa so tudi najpogostejši obiskovalci gostinskih lokalov, zlasti barov, kavarn in nočnih klubov in v tem smislu potencialni izvajalci nadlegovanja.

Še zlasti so nadlegovanju izpostavljene mlade ženske, po naših izkušnjah pa nadlegovanje pogosto temelji tudi na neenakopravnem odnosu do spolne usmerjenosti in spolne identitete zaposlenih. Odstotek žensk, ki so v času zaposlitve doživele neželeno ravnanje in obnašanje, je 95% in v primerjavo z moškimi sodelavci dvakrat višji, med oblikami pa najbolj prevladujejo opolzki in žaljivi komentarji, neželeno naslavljanje z vzdevki, zgodbe in šale s spolno vsebino, pohotni pogledi, strmenje v dele telesa, grožnje, kričanje in celo fizično nasilje.

»Ker je gostinski poklic eden tistih, kjer delovne zadolžitve zaposlenih sovpadajo z družbeno konstrukcijo ženske vloge, bo spolno nadlegovanje težko izkoreniniti. V sferi plačanega in neplačanega dela namreč vlada spolna neenakost ter prepričanje, da ženski že po njeni naravi pripada vloga skrbnice, hkrati je poklic relativno nizko cenjen, višina njihovega dohodka je v veliki meri odvisna od višine napitnin, prepuščeni pa so svoji iznajdljivosti in volji gosta.« (Drobnič 2012)

Glede na navedeno je na tem področju nujno potrebna kvalitativna raziskava med mladimi delavci_kami v gostinstvu, kampanja osveščanja o problemu in njegovi nedopustnosti z vsaj eno delavnico na srednji gostinski šoli ter razvoj pilotnega projekta ukrepov za preprečevanje nadlegovanja v gostinstvu.

Delavke in delavci v gostinstvu smo navajeni poslušati, na tej strani lahko spregovorimo in smo spregovorili.

> UGOTOVITVE RAZISKAVE O NADLEGOVANJU V GOSTINSTVU – SMERNICE ZA DELODAJALCE – IZJAVA O NIČELNI TOLERANCI

Projekt izvajamo s finančno podporo MOL – Urad za mladino.