#SMERNICE DELODAJALCEM

SMERNICE DELODAJALCEM ZA PREPREČEVANJE 
NADLEGOVANJA V GOSTINSKIH LOKALIH

1. Nadlegovanje osebja in gostov je prepovedano in se ne tolerira.

2. Splošna opredelitev  nadlegovanja.
Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.
Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje (7. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1).

3. Opredelitve primerov prepovedanih ravnanj.
V gostinskem lokalu nihče ne sme izvajati in nihče ni dolžan trpeti nadlegovanja, zlasti je prepovedano:
– dotikanje,
– objemanje,
– neprimerna vabila,
– obsceni telefonski klici, pisma ali e-maili,
– zahtevanje spolnih storitev,
– izpostavljanje intimnih delov telesa
– vztrajanje ali zahtevanje, da delavci_ke nosijo razkrivajoča oblačila,
– pritiski za zmenke,
– neprimerna darila,
– namigovanje na spolnost,
– komentarji o telesih merah ali fizičnem videzu,
– oplazenje spolnih delov telesa,
– nagibanje in vdor v intimni prostor,
– seksistične šale in risbe,
– prikazovanje pornografije ali golih ali skoraj golih fotografij na delovnem mestu,
– kretnje in neverbalna sporočila, kot so pohotni pogledi, žaljivo spogledovanje, sesanje, tleskanje z ustnicami, žvižganje in oponašanje živalskih zvokov, strmenje v določene dele telesa,
– razpravljanje o spolnih zadevah, kot so partnerjeve seksualne šibkosti ali zmožnosti,
– verbalni ali grafični opisi spolnih aktivnosti.

4. Ukrepi zoperstavljanja neposrednemu nadlegovanju.
Ukrepi se prilagajajo okoliščinam konkretnega primera, pri čemer morajo biti uporabljeni sorazmerno z vrsto in težo nadlegovanja. Glede na okoliščine delovanja lokala, ta izbira med naslednjimi ukrepi:
– opozorilo nadlegovalcu o neprimernosti njegovega ravnanja in poziv k prenehanju,
– prenehanje strežbe alkohola in prošnja stranki, da zapusti lokal,
– trajno prenehanje strežbe stranki v primeru ponavljajočih se nadlegovalnih ravnanj,
– takojšnja seznanitev zaupnika, nadrejenega ali sodelavcev o primeru nadlegovanja, ki je v teku,
– klic varnostni službi ali policiji.

5. Vzpostavitev trajnih ukrepov za preprečevanje nadlegovanja.
Z namenom zmanjševanja pojavnosti in trajnega preprečevanja nadlegovanja v gostinskem lokalu delodajalec lahko sprejme naslednje ukrepe:
– vzpostavitev funkcije zaupnika, to je delavca_ke v lokalu, ki skrbi za ozaveščanje, informiranje in preprečevanje nadlegovanja,
– periodično preverjanje politike preprečevanja nadlegovanja in seznanjanje novih delavcev_k,
– seznanitev dobaviteljev in strank o ničelni toleranci do nadlegovanja,
– objava izjave o ničelni toleranci na vidno mesto v lokalu,
– vključitev politike v gradiva za delavce_ke in izročitev pisne kopije politike vsem delavcem_kam,
– opozorilo delavcem_kam, da nadlegovanje sodelavcev predstavlja disciplinski prestopek in podlago za odpoved razmerja o opravljanju dela,
– objava naslovov, spletnih strani in telefonskih številk vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja in nadlegovanja:
  + DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO – Miklošičeva ulica 36, 1000 Ljubljana; telefon: 01 434 48 22; e-naslov: drustvo.dnk@drustvo-dnk.si; spletni naslov: www.drustvo-dnk.si
   + DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA – p. p. 2726, 1001 Ljubljana; telefon: 01 544 35 13; brezplačni SOS telefon: 080 11 55 (vsak delavnik od 12h do 22h, ob sob., ned. in praznikih od 18h do 22h); e-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si; spletni naslov: http://www.drustvo-sos.si/
   + DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA – Langusova 21, 1000 Ljubljana; telefon: 01 25 11 602 (pon. in sre. od 16h do 18h, tor., čet., pet. od 10h do 12h) e-naslov: zenska.svetovalnica@guest.arnes.si; spletni naslov: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/;
  + DRUŠTVO KLJUČ – CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI – p. p. 1646, 1001 Ljubljana; telefon: 080 17 22 (vsak delavnik od 9. do 13. ure); e-naslov: info@drustvo-kljuc.si; spletni naslov: www.drustvo-kljuc.si

6. Pritožbeni postopek za žrtve nadlegovanja.
Z namenom zaščititi integriteto žrtev nadlegovanja, se delodajalec zavezuje, da:
– vsaka pritožba bo obravnavana z vso resnostjo ter ažurno preiskana,
– oseba, ki vloži pritožbo, ne bo utrpela nobenih negativnih posledic; povračilni ukrepi zoper žrtev so nezakoniti,
– vse informacije, pridobljene v postopku, bodo obravnavane kot zaupne in bo pred deljenjem z javnostjo dodatno preverjeno soglasje žrtve z objavo.

7. Dolžnosti in odgovornosti delavcev_k.
Delavci_ke so dolžni po svojih močeh prispevati k delovnemu okolju, v katerem ni nihče izključen ali predmet kakršnegakoli nadlegovanja in šikaniranja. Zato se zavezujejo ravnati skladno z naslednjimi načeli:
– obravnavaj druge na spoštljiv in profesionalen način,
– opozori sodelavce, kadar misliš, da so njihova ravnanja žaljiva ali neprimerna, četudi niso namenjena tebi,
– jasno izrazi pričakovanja in zahtevaj, da se spolno in drugo nadlegovanje konča,
– preberi politiko in postopke, povezane s spolnim in drugim nadlegovanjem ter v primeru nejasnosti o tem vprašaj zaupnika,
– odprto razpravljaj o spolnem in drugem nadlegovanju s sodelavci z namenom ugotoviti, kaj je nesprejemljivo in kaj sprejemljivo ravnanje in vedenje,
– ne predpostavljaj, da če je eni osebi nekaj smešno, je smešno vsem,
– ne dovoli, da te kdorkoli potegne v krog nesprejemljivega vedenja,
– podpri nadlegovane sodelavce in jih spomni, da niso oni krivi, za to, kar se je zgodilo.

Ljubljana, 30.10.2018