#UGOTOVITVE INTERVJUJEV

V okviru projekta smo izvedli poglobljene intervjuje z delavkami_ci v 13 lokalih, ki delujejo na območju MOL.

Ključne ugotovitve so: 
■ Vsi anketirani so bili nadlegovani – velika večina večkrat, vsi s strani moških, tretjina tudi s strani žensk.
■ Pri anketiranih je očitna neozaveščenost in nereflektiranost problema: ob začetnem pozivu, da sami naštejejo primere, ko so bili tarča nadlegovanja, jih nekaj zatrdi celo, da nadlegovanja niso doživeli, ko pa se jim predoči seznam oblik nadlegovanja, vsi v njih pripoznajo situacije, ki so se jim že zgodile.
■ Najpogostejša prva reakcija ob nadlegovanju: nič ne naredim
■ Najpogostejše posledice: jeza in stiska/nelagdje/stres
■ Ključni razlog nadlegovanja: alkohol – a le manjšina vprašanih podpira strogo upoštevanje nestreženja alkoholiziranim gostom
■ Drugi razlog nadlegovanja: droge
■ Čeprav več kot polovica anketiranih trdi, da se o ukrepih v primerih nadlegovanj pogovarjajo/razpravljajo, pa gre v praksi za pogovore o preteklih konkretnih primerih nadlegovanj (retroaktivno) in ne za sistematično oblikovanje protokolov in ukrepov za bodoče ravnanje
■ Noben lokal nima zaupnika
■ Potrebni ukrepi po mnenju intervjuvanih: imenovanje zaupnika (1/3), jasna pisna pravila (1/3), opozorilo strankam o netoleranci nadlegovanja (1/4), nestrežba alkoholiziranim gostom (1/8)

Podrobneje so ugotovitve intervjujev predstavljeni v spodnji prezentaciji.